Zoek
Sluit dit zoekvak.

We doen het samen!

We doen het samen!

Het kan niemand ontgaan zijn, alle versterkte aandacht het afgelopen jaar voor klimaatverandering. In landen over de hele wereld worden klimaatmarsen gehouden. Schotland, Engeland, Canada zijn landen waar een climat emergency is uitgesproken door de regering, met als doel het Parijse klimaatakkoord op tijd te halen. Nederland bereikte haar eigen klimaatakkoord. Vooral via de sociale media houden jongeren ons op de hoogte van hun wereldwijde schoolstakingen: #FFFGretaThunberg #FridaysForFuture #climatestrike Klimataktion # FridaysForFuture.nl Miljoenen scholieren overal op de wereld gaan op vrijdag de straat op om te protesteren voor actie die nu ondernomen moet worden en tegen een levensstijl die de aarde en ons milieu vernietigt.

Samen

Klimaatmarsen en protesten iedere vrijdag weer, vinden hun kracht mede in het gevoel dat je er niet alleen voor staat, dat velen zich inzetten voor hetzelfde doel, samen kunnen we een verschil maken bij het invullen van onze opdracht goed en recht te doen, oog en aandacht te hebben voor duurzaamheid en zorg voor de schepping. Groene kerken, inmiddels zijn wegegroeid tot 250 groene kerken​, werken op lokaal nivo aan een beter klimaat. Er wordt concreet iets gedaan aan het energieverbruik van de kerk, samen steekt men de handen uit de mouwen in een kerktuin of moestuin met aandacht voor het belang van biodiversiteit, kerkbeheer en inkopen zijn steeds meer fairtrade en ecologisch, plannen en activiteiten worden verankerd in het beleidsplan van de kerkgemeenschap, het geld staat op een eerlijke bank en in de erediensten is er aandacht voor groen geloven. Een aantal mooie voorbeelden vindt u binnenkort terug in ​de vernieuwde Toolkit​; er wordt hard aan gewerkt, ook door vrijwilligers die meeschrijven! ​We doen het samen.

Europa

Wij staan in Nederland niet alleen met onze Groenekerkenactie, in de landen om ons heen zijn er eveneens dergelijke projecten: vertegenwoordigers van Eco Churches, Green Churches, l’Eglise Verte, enz., uit diverse Europese landen ontmoetten elkaar in mei in Oslo en in Zweden werd in dezelfde mei-week een nieuw project gelanceerd: Grön Kyrka, zie bijdrage van Tjirk v.d.Ziel (lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid). ​We doen het samen.

GroeneKerkendag Groen Geloven

​Op 5 oktober is er weer de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ons samen te verdiepen in de thema’s van Groenekerken. Groen Geloven vindt plaats in het ​Dominicanenklooster in Zwolle​. Vanaf het station Zwolle is de locatie goed bereikbaar. De Groenekerkendag biedt een mooi en afwisselend programma, zie elders in de nieuwsbrief. En ook hier geldt: ​we doen het samen.

Tenslotte geloven wij boven alles dat wij mensen het niet alleen hoeven te doen, maar dat ereen God is die alles maakte en zal bewaren. In sommige psalmen worden Gods scheppinsdaden beschreven om Gods grootheid te laten zien. In psalm 136 is de schepping teken van Gods trouw:

Looft de Heer, want Hij is goed
eeuwig duurt zijn trouw
die de hemel maakte, met wijsheid
eeuwig duurt zijn trouw
die de aarde uitspreidde op het water
eeuwig duurt zijn trouw
die de grote lichten maakte
eeuwig duurt zijn trouw
de zon om te heersen over de dag
eeuwig duurt zijn trouw
maan en sterren om te heersen over de nacht eeuwig duurt zijn trouw.

Tekst: Atie de Vos

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

‘Klimaatketting’ langs de kust

Meer lezen

Reizende expositie ‘Heel de Aarde’

Meer lezen

Orchideeën feest!

Meer lezen

Open brief aan Europese politici: kies voor écht rechtvaardig klimaatbeleid

Meer lezen