Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is jouw volgende stap?

Wat is jouw volgende stap?

Tijdens het webinar ‘geloof en inspiratie’ vroegen we alle deelnemers naar hun eerstvolgende duurzame stap in de kerk. Dat leverde een indrukwekkende lijst op met actiebereidheid. Wat is jouw volgende stap?

Geloof en inspiratie

 • Alle webinars volgen
 • Boek Groene Theologie lezen
 • Digitale leesgroep met boek trees van montfoort met in app uitwisseling inspiratie

Coronaproof gemeentegesprek over duurzaam leven adhv boek van Babette Porcelijn

 • Een scheppingszondag organiseren
 • Startzondag thema duurzaamheid

Jaarlijkse duurzaamheidsviering organiseren

 • Tijdens de 40-dagentijd alle mensen iedere week weer een nieuwe uitdaging geven: een week minder vlees eten, een week zwerfafval opruimen enz.
 • Micha cursus organiseren; onderzoeken wat Micha cursus inhoudt en nagaan of wij die ook kunnen organiseren
 • Communiceren dat we een werkgroepje ‘Duurzaamheid’ hebben en waarom, en mensen vragen erbij te komen om structuur te gaan organiseren.
 • Micha Young promoten
 • Een artikeltje schrijven over dit webinar

De presentatie van Theanne delen met de werkgroepleden

 • Deze webinar en en de 2 sprekers video’s hier lokaal delen.
 • De webinars samen bekijken en naderhand via zoom met elkaar bespreken
 • Doorgaan met bewustwording in onze gemeente en ook praktische onderwerpen doorgeven.
 • De werkgroep weer stimuleren om, na een poos stil te hebben gelegen, de draad op te pakken

Onze activiteiten op de website van GroeneKerken updaten

 • Duurzaamheidsviering, bewustmaking van invloed van onze keuzes als consument en vakantiegangers

Overleggen met predikant en diakenen om in dienst aandacht te vragen voor duurzaamheid.

 • Aansluiten bij actualiteit: dus iets doen rond verkiezingen, klimaatmars oid.

Energie en klimaat

 • Vragen aan iemand die enthousiast is over zijn verduurzaamde huis of we daar een filmpje van mogen maken om dat met anderen te delen

Schepping en natuur

 • Duurzaamheid integreren in tuingroep
 • Een goede invulling ontwikkelen voor een duurzame oogstdienst

Bewust inkopen

 • Workshop God in de supermarkt!
 • Fairtrade koffie

Beleid en aanpak

 • Ga proberen een groep te vormen

De werkgroep groter en breder te maken.

 • Blijf zoeken naar medestanders

Praten met kerkenraad om duurzaamheid missie van de kerk te maken.

 • Vanuit Kerkenraad meer betrokkenheid vragen bij de werkgroep Groene Kerk

Werkgroep duurzaamheid opzetten met vooral jeugd erbij

 • Draagvlak zoeken in de kerk
 • Medestanders zoeken!
 • Werkgroep vormen met andere enthousiastelingen
 • Terugkoppeling naar gemeente voor meer bekendheid en hopelijk nieuwsgierigheid

Plan indienen om Groene kerk te worden, we zijn met 5 mensen in de werkgroep Duurzaamheid en gaan daarna taken verdelen wie welk gebied  aandacht zal geven

 • proberen in beleidsplan te krijgen.
 • werkgroepje vormen met in ieder geval jongeren

In een online vergadering met de werkgroep bepalen wat onze doelen voor dit komend jaar worden

 • Met een jeugdleider overleggen hoe we de jongeren er bij kunnen betrekken.
 • Gewoon beginnen en zowel inzetten op echt aan de slag gaan als bewustwording.
 • serieus over een planmatige aanpak nadenken. Intussen met het bestuur in gesprek om groene kerk te worden.
 • Per thema een soort ecologische voetafdruk maken

Als wijkkerk vragen we ook andere wijkkerken groene kerk te worden

 • Aanhangers van Groene Kerk in mijn woonplaats opzoeken en kijken of ik kan bijdragen aan het groepsgebeuren

We gaan door met ons jaarplan uit te voeren. Het staat op de website www.protestantsekerkheereenveen.nl Voor iedereen beschikbaar.

 • Frequentere Connect met de groenekerken.nl en leden verwijzen naar deze website en acties. Contact zoeken met andere kerken

Ook nadenken over gezamenlijke acties met mensen om ons heen die niet kerkelijk zijn, maar wel iets met het milieu willen

 • Thema duurzaamheid opnemen in nieuwe beleidsplan

 

 

 

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

‘Klimaatketting’ langs de kust

Meer lezen

Reizende expositie ‘Heel de Aarde’

Meer lezen

Orchideeën feest!

Meer lezen

Open brief aan Europese politici: kies voor écht rechtvaardig klimaatbeleid

Meer lezen