Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuw boek: Duurzame kerkverwarming

Nieuw boek: Duurzame kerkverwarming

Op  GroeneKerkendag, 11 oktober 2014, kregen we het boek ‘Duurzame kerkverwarming’ (uitgegeven door Kerk & Milieu/Samenleving te Bennekom) in handen. Veel van het werk dat aan dit boek ten grondslag ligt is mede te danken aan de werkgroep Kerk en Energie, die tot 2012 haar werk verrichte onder de vlag van Kerk in Actie. Deze werkgroep heeft in de loop der jaren een zestigtal kerkgebouwen in Nederland doorgemeten op temperatuur, luchtvochtigheid en energieverbruik. Met lette daarbij op het gebruik van de kerk, de grootte en in welke periode de kerk werd gebouwd. Kerken ontvingen een individuele rapportage om inzicht te krijgen waar en op welk moment zich eventueel problemen met hun kerkverwarming voordeden en waar mogelijkheden lagen om op energieverbruik te kunnen besparen. Soms, en met behoud van comfort, liepen die besparingen wel op tot zo’n 40 á 50%.

 

Van heel andere orde was het om een beeld te krijgen van hoe kerkverwarming in Nederland er uit ziet om de vraag te kunnen beantwoorden waarom kerken zo verschillend hun gebouw verwarmen? Daarom zijn al deze praktijkgegevens in één boek bij elkaar gebracht en geven zij uiteindelijk een antwoord op de vraag hoeveel energie het kost voor elke graad Celsius dat een kerkgebouw wordt opgewarmd. Dit kan kerken, maar zeker ook diaconieën aan het denken zetten, omdat besparing op energie mogelijk ook meer ruimte geeft voor diaconale inzet. Voor energiebesparing in kerkgebouwen is kennis nodig, die in dit boek in ruime mate voorhanden is.

 

Wilt u dit boek bestellen maak dan € 17,95 over op rekening van ZWO Bennekom: NL29INGB0002312463 m.v.v. Duurz. Kerkverw. en uw postadres. De opbrengst van het boek is bestemd voor verduurzamingsprojecten in kerkgebouwen.

 

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

‘Klimaatketting’ langs de kust

Meer lezen

Reizende expositie ‘Heel de Aarde’

Meer lezen

Orchideeën feest!

Meer lezen

Open brief aan Europese politici: kies voor écht rechtvaardig klimaatbeleid

Meer lezen