Zoek
Sluit dit zoekvak.

Klimaatkerkdienst op 9 september in Den Haag

Klimaatkerkdienst op 9 september in Den Haag

Op 9 september om 10.00 uur organiseren we samen met Micha Nederland een klimaatkerkdienst. Tijdens deze viering staan we stil bij de gevolgen de klimaatcrisis en de rol die wij als westerse christenen hierin hebben. Op 9 september is er ook een klimaatprotest bij en op de A12 waar onder meer Christian Climate Action aan meedoet. Vanuit eenzelfde liefde voor God en Zijn schepping wordt deze viering georganiseerd.

Carla Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken: “We zien dat veel kerken en christenen de zorg voor de schepping omarmen, maar ook worstelen met de vraag wat een goede manier is om hun stem te laten horen. Ook voor ons is dit een zoektocht. Met deze viering sluiten we aan bij wat de kerk eigen is: bij elkaar komen voor God, samen stilstaan bij Zijn prachtige schepping, erkennen hoe ontwrichtend onze levensstijl is, en vanuit dat besef ruimte maken voor schuldbelijdenis en verootmoediging”.

Tijdens de klimaatviering spreekt Jeroen Sytsma, predikant in Zwolle en spreker voor de christelijke natuurbeweging A Rocha. Het schrijverscollectief Schrijvers voor Gerechtigheid levert een muzikale bijdrage. De viering start om 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 in Den Haag. Er is een livestream van de viering, te volgen via het YouTube-kanaal van de Christus Triumfatorkerk. 

PERSBERICHT – Klimaatviering in Den Haag op 9 september

Waarom is staat klimaatverandering centraal in deze viering?

Klimaatverandering is niet een opzichzelfstaand thema. Het is verbonden met allerlei andere thema’s en problemen. En het leidt tot onrecht wereldwijd. Niet alleen in de toekomst, maar ook al nu. Het IPCC-rapport van 2023 laat zien dat de extreme weersomstandigheden, droogte, voedselschaarste, een stijgende zeespiegel, de toename van het aantal natuurrampen (enzovoorts) grotendeels het gevolg zijn van menselijk handelen.

Alle schade die we veroorzaken (vooral door westerse landen) wordt op dit moment vooral gevoeld in landen rond de evenaar. Arme landen worden disproportioneel hard geraakt, terwijl zij een veel kleiner aandeel hebben geleverd aan het probleem én zij minder mogelijkheden hebben om uitstoot te verminderen. Dave Bookless wijst in zijn boek Het groene hart van het geloof op Galaten 6:7: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ Bookless: ‘Vandaag oogsten we wat wij en onze voorouders hebben gezaaid in termen van vervuiling en uitputting van grondstoffen.’ Het gaat hierbij niet alleen om sociaal onrecht, maar ook om ecologisch onrecht. Het uitbuiten van natuurlijke hulpbronnen en het uitputten van de bodem is destructief voor de schepping en uiteindelijk ook voor onszelf.

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

Webinar Grond – ism VKB

Meer lezen

Groen geloven, Inspiratiemiddag – A’dam

Meer lezen

Op het spel – Muziektheatervoorstelling Groningen

Meer lezen

Inspiratiedag over het rentmeesterschap van de toekomst.

Meer lezen