Zoeken
Sluit dit zoekvak.

“Juist de kerk moet wijzen op de noodzaak van klimaatgerechtigheid”

“Juist de kerk moet wijzen op de noodzaak van klimaatgerechtigheid”

Tekst en foto’s: Dick Vos

 

Dertig internationale klimaatpelgrims lopen naar de klimaattop in Glasgow. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. Jean-Gottfried Mutombo, pastor in de Evangelische Kirche van Westfalen, loopt een stuk mee: “De liefde van Christus beweegt, verzoent en verenigt. Met die liefde moeten we de wereld tegemoet treden en ons met de schepping verzoenen.”

“Het is tijd voor actie gericht op de redding van onze planeet, ons gezamenlijk huis. De tijd van spreken is voorbij, we moeten iets doen nu. Daarom doe ik mee aan de klimaatpelgrimage. Samen trekken we naar Glasgow om iedereen die we tegenkomen te betrekken bij de noodzaak van klimaatgerechtigheid.”

Jean-Gottfried Mutombo, Congolees van origine, is pastor in de Evangelische Kirche van Westfalen en werkzaam bij de dienst voor missie, oecumene en kerkelijke verantwoordelijkheid voor de wereld. Hij benadrukt dat deze klimaatpelgrimage aansluit bij het programma van de Wereldraad van Kerken, dat zich richt op gerechtigheid en vrede.

Klimaatpelgrismtocht

Jonge mensen en scholen

“De effecten van de klimaatveranderingen zijn lang niet overal hetzelfde. Vooral het noordelijke deel van de wereld is er verantwoordelijk voor, terwijl met name mensen in het zuiden eronder lijden. Dat is ónrecht, en daar willen we de mensen hier op wijzen. Willen wij anderen onrecht aandoen? Met deze pelgrimage willen we vragen daar eens bij stil te staan en vragen om solidair te zijn met degenen die de dupe zijn van onze manier van leven. Klimaatverandering is trouwens niet alleen iets dat ver weg gevolgen heeft. De watersnood waarmee een aantal gebieden deze zomer te maken heeft gehad, is daar een voorbeeld van.”

Mutombo is optimistisch over de effectiviteit van de klimaatpelgrimage. “Veel jonge mensen spreken we en scholen besteden aandacht aan het klimaat door onze tocht. Dat betekent dat er in de maatschappij een brede beweging op gang komt voor klimaatgerechtigheid. Een beweging die er bij de klimaattop in Glasgow op aandringt niet alleen te praten, maar om daadwerkelijk iets te doen en beslissingen te nemen ten behoeve van de hele wereld.”

 

De opdracht van de kerk

De kerk is een heel belangrijke partner in de beweging die tot verandering in denken en verandering in mentaliteit en verandering in onze levenswijze moet leiden, volgens Mutombo. “We geloven dat God de wereld geschapen heeft en dat God van ons vraagt de wereld te beschermen. Dat is onze opdracht en onze plicht. Juist de kerk moet dus wijzen op de noodzaak van klimaatgerechtigheid. Wij maken deel uit van de schepping – wij staan er niet boven en de natuur is geen vijand die in bedwang gehouden moet worden. Wij moeten de schepping lief hebben en ons nadrukkelijk afvragen hoe we haar recht doen en er in vrede mee leven. Dat is de boodschap vandaag. De kerk is een wereldwijde beweging en de kerk kan dus overal uitdragen. Niet met geweld, maar met liefde. De liefde van Christus beweegt, verzoent en verenigt. Met die liefde moeten we de wereld tegemoet treden en ons met de schepping verzoenen.”

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

Klooster Nieuw Sion | Harold Lever

Meer lezen

Interview | Marije van der Poel

Meer lezen

‘Klimaatketting’ langs de kust

Meer lezen

Reizende expositie ‘Heel de Aarde’

Meer lezen