Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groene kerken en de maand van schepping

Groene kerken en de maand van schepping

Van 1 september tot en met 4 oktober is het de maand van de schepping. We vieren de goedheid van de schepping en hebben aandacht voor de schreeuw van de aarde. De scheppingsperiode is een uitgelezen kans om het in jouw geloofsgemeenschap te hebben over natuur en klimaat. Veel groene kerken doen dat ook. Laat je inspireren door deze voorbeelden: 

Jos Maessen, werkgroep Kerk en Klimaat, Gereformeerde kerk, Ommen

“In onze kerk zijn we enigszins aan het herbronnen. Daarbij denken we vooral na over de vraag: hoe kunnen we het geloof van de zondag ook naar de rest van de week brengen? Hoe je om wilt gaan met de klimaatcrisis is daar een goed voorbeeld van. In de kerk gaat het vaak alleen maar over God en de mensen, maar het gaat om de héle schepping. De driehoek moet je weer compleet maken: God, de mensen en de schepping als geheel. We hebben in de zomer al een dienst over earth overshoot day en dan op 3 september een scheppingsviering. Daarna doen we ook mee met de Micha-zondag rond klimaatrechtvaardigheid en vervolgens zijn er nog twee lezingen van Matthias Olthaar (mede-auteur van Er is leven na de groei) over hoe je een ander soort economie zou kunnen inrichten. Zo hopen we mensen mee te nemen op een soort reis rond dit onderwerp.”

Alice Snijders, Werkgroep Laudato Si’ – Parochieverband Zuidoost Twente

“We willen mensen hoop geven, door ze het gevoel te geven dat ze iets kunnen – en moeten – doen, gegrond in het geloof. Onze insteek is dat we mensen willen helpen hun rugzak te vullen met kennis en mogelijkheden, zodat ze goed met anderen in gesprek kunnen gaan over de klimaatcrisis, en om hen erop te wijzen wat ze zelf in hun eigen leven en op hun eigen plek kunnen doen. Op 2 september is er een gebedsviering in een kerktuin. Daarna vertonen we elke dinsdagavond een educatieve film met een inleiding en aansluitend een kringgesprek. Dat doen we op een meditatieve manier, waarbij na afloop van de film iedereen eerst tien minuten in stilte vragen beantwoordt, op papier. We leggen daarbij ook altijd de link naar de Bijbel. Op burendag ga ik met acht leerlingen van twee scholen in het wijkcentrum iets vertellen over biodiversiteit en inheems tuinieren, met aansluitend een workshop in onze eigen heemtuin. En om over hoopgevende rituelen te spreken: we gaan een Laudato Si’ boom planten. En dat doen we natuurlijk met een kleine liturgie eromheen.”

Rob Polet, theoloog en diaken in de Rooms Katholieke kerk, werkzaam bij het platform voor ignatiaanse Spiritualiteit. 

“In 2019 hebben de Jezuïeten wereldwijd (Ignatius was de stichter van de jezuïetenorde, red.) vier speerpunten voor hun missie gekozen, waarvan ecologie er één is. Ook wij besteden dus aandacht aan ecologie. Omdat de ignatiaanse spiritualiteit veel nadruk legt op de persoonlijke spirituele ervaring, publiceert onze gebedspodcast Bidden Onderweg in de Scheppingsmaand een online ecologie-retraite in de vorm van zeven podcasts.

Iedereen die dat wil, of dat nou in een kerk is of niet, kan deze podcast volgen. In zeven afleveringen ga je op reis, vanaf verwondering over de schepping als vindplaats van God, via het nadenken over je relatie als mens met de schepping, naar bewustwording over wat ecologische zonde is. Tenslotte denk je na over hoe verzoening er in de ecologische context uit zou kunnen zien en hoe je daar in je eigen persoonlijke leven vorm aan kunt geven. We hopen dat dit mensen helpt om in de scheppingsperiode te reflecteren op de zorg voor de schepping.”

biddenonderweg.org

platform-ignatiaanse-spiritualiteit.org

Martin Snaterse, predikant Protestantse Gemeente de Inham, Hoogland

Wij zijn al een groene kerk sinds 2016. Er zit bij ons een groep heel gemotiveerde mensen. Toch is de zorg voor de schepping nog een subcategorie. Er is wel draagvlak, zo van ‘Goed dat die mensen dat doen’. Maar we willen een stap verder: we willen als gemeente ontdekken hoe dit onderwerp raakt aan ons allemaal en aan het geloof dat we delen. De scheppingsperiode is dan een heel mooie manier om voor een paar weken echt even te focussen op dit thema. 

Na de dienst van de startzondag op 3 september organiseren we een ‘Markt van Mogelijkheden’ buiten de kerk met allemaal initiatieven, zoals de lokale A Rocha-groep en een groep buurtgenoten die een vervallen speeltuin aan het herinrichten zijn als buurttuin. We hopen dat mensen na die 3 september denken: ‘Goh, ik zie voor mezelf een volgende stap’. Maar dan ook echt samen, als gemeente en met de buurt: dat je allemaal je eigen stukje kunt doen.”

Wil je in je eigen geloofsgemeenschap ook aandacht besteden aan de maand van de schepping? 

Ideeenbus scheppingsmaand 2023

Vormen en rituelen voor de scheppingsmaand

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

Webinar Grond – ism VKB

Meer lezen

Groen geloven, Inspiratiemiddag – A’dam

Meer lezen

Op het spel – Muziektheatervoorstelling Groningen

Meer lezen

Inspiratiedag over het rentmeesterschap van de toekomst.

Meer lezen