Zoek
Sluit dit zoekvak.

Column Jan Wolsheimer

Column Jan Wolsheimer

Een goed gesprek over het klimaat, ook (juist?) in de kerk.

Wie op sociale media regelmatig een onderwerp aansnijdt waar de meningen  nogal over uiteenlopen zal weten dat een echt inhoudelijk gesprek nauwelijks  mogelijk is. Er wordt veel geroepen, gescholden of gecanceld. Mijn hoop is dat de  kerk een gemeenschap kan zijn waar we juist al die ingewikkelde gesprekken met  elkaar kunnen voeren, in het bijzonder tussen de diverse generaties en zeker als het gaat om de klimaatcrisis. 

Jan Wolsheimer AI edited 1

Wat maakt de kerk nou bij uitstek geschikt voor dit soort gesprekken? Allereerst  vormt de kerk een soort open plek waar jong en oud samenkomen, een soort spirituele smeltkroes. Hier vervagen de grenzen tussen generaties en worden er  gesprekken gevoerd met respect voor elkaars standpunten. De kerk fungeert als  een soort gezamenlijk terrein waar zowel jongeren als ouderen zich gehoord en  begrepen voelen. Zo’n omgeving ontstaat niet automatisch heb ik gemerkt in mijn 13 jaar als predikant van een lokale kerk, deze omgeving moet je zorgvuldig  aanleggen.  

Om dit op een goede wijze te kunnen doen stel ik enkele voorwaarden voor: 

  1. Creëer een veilige ruimte:  

Begin het gesprek door te benadrukken dat de kerk een veilige ruimte is waar mensen zich vrij kunnen uiten zonder angst voor veroordeling. Dit bevordert openheid en maakt het gemakkelijker voor mensen om hun gedachten en zorgen over het klimaat te delen. 

  1. Identificeer gedeelde waarden:  

Vind gemeenschappelijke grond door te benadrukken welke Bijbelse waarden relevant zijn voor milieuzorg en rentmeesterschap. Leg uit hoe de zorg voor de schepping een gedeelde verantwoordelijkheid is die alle generaties aangaat. 

  1. Geef ruimte aan persoonlijke verhalen:  

Laat mensen hun persoonlijke ervaringen delen met betrekking tot het klimaat. Dit kan het gesprek humaniseren en een dieper begrip creëren van hoe verschillende  generaties de impact van klimaatverandering ervaren. 

  1. Luister actief: 

Moedig actief luisteren aan. Iedere generatie heeft waardevolle perspectieven en inzichten. Door oprecht naar elkaar te luisteren, kunnen mensen beter begrijpen waarom bepaalde zorgen of standpunten worden gehouden. 

  1. Gebed en reflectie:  

Sluit het gesprek af met gebed en een moment van reflectie. Vraag God om  wijsheid en leiding bij het nemen van gezamenlijke stappen om de schepping te behouden. 

Door deze benaderingen te combineren, kan de kerk een positieve omgeving creëren waarin verschillende generaties samenwerken om het bewustzijn over het klimaat te vergroten en actie te ondernemen als rentmeesters van Gods  schepping.

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

Klimaatmars 31 mei en afwegingen

Meer lezen

Morgensterkerk Den Haag | Gijsbert Pellikaan

Meer lezen

Interview | Dirk de Bree

Meer lezen

Webinar Grond – ism VKB

Meer lezen