Search
Close this search box.

Boekpresentatie Dier & Evangelie

Boekpresentatie Dier & Evangelie

Dier Evangelie

Een kerk is onderdeel van zijn omgeving. Is uw gemeente aangesloten als groene kerk, dan is er een toewijding uitgesproken om niet alleen het gebouw te verduurzamen. Het gaat ook om een positieve, milieuvriendelijke bijdrage aan de omgeving. Dieren zijn net zozeer onderdeel van de omgeving als de lucht, de grond en de vegetatie rondom de kerk. De duurzame gedachte stopt natuurlijk niet op het moment dat een gemeentelid de kerk uitloopt. Gaat iemand op reis (in het buitenland), dan telt milieuvriendelijk gedrag net zo sterk mee. Juist op reis trekken mensen de natuur in, waar zij in aanraking komen met de ‘wilde natuur’ waar dieren leven. Hoe ga je daar als christen mee om?

Dier & Evangelie
(2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief. Maaike Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum ontsluiten het gedachtegoed van de Britse christen en theoloog, Andrew Linzey, in zijn boeken Animal Gospel (1998) en Christianity and the rights of animals (2016) voor de actuele Nederlandse context. Zij dagen de lezer uit om ook dieren op te nemen in de morele cirkel van christelijk geloven, denken en handelen.

In zeven hoofdstukken gaan ze in op vraagstukken als ‘mensen, dieren en de ziel’, ‘rentmeesterschap en leiderschap’, ‘dierenwelzijn en dierenrechten’. 

14 maart 2020 is de boekpresentatie tijdens de ontmoetingsdag van Vegan Church in Zoetermeer.

Meer info: www.veganchurch.nl/agenda

Deel dit artikel

Gerelateerd