Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bidden met je voeten | Column

Bidden met je voeten | Column

Door: Paul Schenderling, spreker bij ons webinar

Als betrokkenen bij het thema groene kerken en ecologische rechtvaardigheid worden we voortdurend heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Zo is het hoopgevend dat de klimaatcrisis door steeds meer mensen als het meest urgente thema van onze tijd wordt gezien. Tegelijkertijd lijkt deze gevoelde urgentie in de politiek en in de economie nog nauwelijks te leiden tot structurele veranderingen. Soms kun je daar moedeloos van worden en vraag je je af: is structurele verandering wel mogelijk?

Het is een bevrijdende gedachte dat in de Bijbel rechtvaardigheid wordt beschreven als een geschenk van God dat iedereen mag ontvangen. ‘Kom hier’, roept Jesaja, hier zijn hemelse woorden van liefde en recht in overvloed. Als je ze laat stromen, dan zullen deze woorden, net als de regen, niet vruchteloos terugkeren (Jes. 55). ‘Kom tot Mij’, zegt Jezus, en dit levende water zal uit je binnenste stromen (Joh. 7).

Als de Geest van liefde en recht gaat stromen, dan komt de bloei dus vanzelf. De vreugde die dit geeft, zal ook anderen inspireren en in beweging brengen. Eigenlijk hoeven we dus maar twee dingen te doen: (samen)komen bij de Bron en elkaar helpen om liefde en recht in de praktijk te brengen.

Je geloof tot uiting brengen door liefde en recht te laten stromen: het klinkt enerzijds heel vertrouwd (denk aan Amos 5:24), anderzijds nieuw. Kort gezegd betekent het: ruimte maken – door rust en stilte te zoeken – en gehoor geven aan wat Gods stem in concrete situaties tot je te zeggen heeft. En het betekent erop vertrouwen dat als je dit doet er genoeg is voor iedereen, en zelfs méér dan dat, namelijk vrede en vreugde.

Deze verschillende aspecten van geloven staan dus in verbinding met elkaar: het is eerst bidden met je hart en ziel, en daarna bidden met je handen en voeten. Het is eerst ons verlangen richten op God, en daarna de daad bij het Woord voegen en afstand nemen van consumentisme. Het is eerst het lijden van mensen in het mondiale Zuiden tot je door laten dringen, en daarna je medelijden tot uiting brengen door slechte gewoonten op te geven en het goede door te geven. Enzovoort.

De bekende Joodse rabbijn Abraham Heschel en zijn vriend Martin Luther King gaven daarvan een inspirerend voorbeeld. Na de beroemde mars in Selma zei Heschel: “When I marched with Martin Luther King in Selma, I felt my legs were praying.”

Hoehandelikeerlijk Jaap Schuurman JPEG SRGB Full 067

Lees meer over de missie van Paul Schenderling

Deel dit artikel

Gerelateerd

Waarom GroeneKerken aanwezig is bij de A12 steundemonstratie op 27 mei

Meer lezen

Webinar 27 januari: (Wan)hoop voor de toekomst – Hoe we hoop houden, ondanks het gevoel van ‘crisis’ rondom het klimaat

Meer lezen

‘Klimaatketting’ langs de kust

Meer lezen

Reizende expositie ‘Heel de Aarde’

Meer lezen

Orchideeën feest!

Meer lezen

Open brief aan Europese politici: kies voor écht rechtvaardig klimaatbeleid

Meer lezen