Zoek
Sluit dit zoekvak.

Webinar Grond – ism VKB

23 mei

Webinar Grond – ism VKB

Hoe kijk je als kerk of diaconie naar de grond die je nu beheert? Waar staat deze grond voor? Is de grond vooral bestemd ter ondersteuning van je exploitatie of diaconale inzet? En hoe kun je dit kostbare bezit verbinden met rentmeesterschap? Hoe kun je de grond duurzaam en toekomstbestendig beheren?

Aankondiging vierkant 7

Carla Dik-Faber zet zich vanuit GroeneKerken in voor duurzaam grondgebruik en rentmeesterschap. Zij interviewt Thijs Tromp over zijn eerste bevindingen in het kader van het meerjarige onderzoekproject GROND in de kerk uitgaande van de PThU. Vervolgens komen er drie praktijkvoorbeelden aan bod, waarin ze alle drie een eigen weg zoeken rond duurzaam kerkelijke grondgebruik en -bezit.

We vertellen deze verhalen van lokale kerken, niet om te zeggen: ‘zo moet het ook, maar zo zou het ook kunnen!’ Hoe het zou kunnen bespreken we aan het eind van de webinar in kleine breakout-groepen, zodat er maximaal ruimte is voor de eigen vragen.

Voor wie

Voor iedereen die bezig is met beheer van grond van kerken en geloofsgemeenschappen (Kerkrentmeesters, Commissie van Beheer, Diakenen enz).

Datum

do. 23 mei 2024 van 20.00 – 21.30 uur

Trainers

  • Carla Dik-Faber, projectleider GroeneKerken
  • Thijs Tromp, project GROND (PThU)
  • Joost Schelling, host

Info:

Carla Dik – Faber, projectleider GroeneKerken

Thijs Tromp, project GROND (PThU)

   Joost Schelling, Directeur VKB en host voor deze webinar

Deel dit evenement