Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy beleid

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Wie zijn betrokkenen?

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die zijn verstrekt:

  • door contactpersonen van groene kerken, relaties, medewerkers en vrijwilligers, en
  • door personen die gebruik maken van de diensten van GroeneKerken, en
  • websitebezoekers in zover zij identificerende cookies hebben geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

GroeneKerken verwerkt je persoonsgegevens doordat:

  1. je contactpersoon bent voor jouw kerk of geloofsgemeenschap die zich heeft aangemeld als (aspirant) groene kerk;
  2. je gebruik maakt van onze diensten, zoals de GroeneKerken-dag;
  3. je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief;
  4. je als medewerker of vrijwilliger of anderszins betrokken bent bij de werkzaamheden en activiteiten van GroeneKerken;
  5. je gegevens hebt achtergelaten op de website van GroeneKerken.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam;
– telefoonnummer;
– emailadres;
– IP-adres;
– cookies;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door voor jouw kerk een profiel op de website van GroeneKerken aan te maken;

– gegevens rondom religie in de zin van betrokkenheid bij een lokale kerk (voor zover van toepassing).

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

GroeneKerken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– marketingdoeleinden zoals het versturen van onze nieuwsbrief;
– organiseren van (online) bijeenkomsten;
– relaties te bevragen en het doen van onderzoek;
– onze wettelijke plicht uit te voeren;
– archief-doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden;
– technische werking van de website.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

GroeneKerken bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

GroeneKerken verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we gegevens met verwerkers delen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GroeneKerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies gebruikt GroeneKerken?

GroeneKerken gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van GroeneKerken wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe zit het met ingesloten inhoud van andere websites?

Berichten op de website van GroeneKerken kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Denk aan bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GroeneKerken. Je kunt jouw wijzigingen per e-mail doorgeven aan ons doorgeven via info@groenekerken.nl.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

GroeneKerken heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@groenekerken.nl.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

GroeneKerken
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht


info@groenekerken.nl

Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen antwoord te geven. GroeneKerken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

GroeneKerken, december 2023